Portfolio

Commissie voor de milieueffectrapportage

De website is een van de kanalen waarlangs de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) haar kennis deelt. De zoekfunctie biedt op een snelle en overzichtelijke manier toegang tot de 20.000 documenten in de bibliotheek.

Homepage

De homepage toont actuele informatie die automatisch verzameld wordt uit andere delen van de website.
Homepage voor de website van Commissie voor de milieueffectrapportage.

Zoekresultaten

De bibliotheek van de Commissie voor de milieueffectrapportage omvat 20.000, grotendeels digitale publicaties. Vanuit het oogpunt van gebruiksvriendelijkheid is de grootste winst behaald door een goede presentatie van de zoekresultaten. De zoekfunctie zoekt automatisch ook op synoniemen en biedt relevante filters.
Presentatie van zoekresultaten.

Zoeken op kaart

Projecten en adviezen kunnen ook worden gevonden via de kaart van Nederland. Projecten worden weergeven als locatie, traject of gebied. Er kan gefilterd worden op onder andere adviesdatum, status van het advies en soort advisering.
Zoeken op de kaart.

Contactgegevens

Bij alle informatie zoals adviezen of uitleg over prcessen, zijn de contactgegevens van de inhoudelijk deskundige vermeld. Bezoekers die meer informatie willen over het onderwerp, kunnen zo eenvoudig contact opnemen.
Project met contactgegevens.

Overzichtelijke processen

Voor de internationale afdeling is een afzonderlijke site gemaakt. Deze site wordt onderhouden vanuit hetzelfde content managementsysteem. Op de site zijn voor veel landen de processen rond milieueffectrapportage overzichtelijk in kaart gebracht.
Overzichtelijk processen
Ylab tekende voor het interactie ontwerp, de informatie architectuur en de realisatie.