Portfolio

CRM en relatiebeheer

Hieronder staan voorbeelden van relatiebeheer, die Ylab ontwikkelde in nauwe samenwerking met opdrachtgevers.

Klantvolgsysteem Yara

Het klantvolgsysteem Yara biedt inzicht in het hele programma dat een klant volgt. Dit omvat alle communicatie, de cursussen die de klant volgt, aanwezigheid bij lessen en voortgangsrapportages. Alle informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd per klant, per lesgroep of per afdeling.

Yara bevat veel handige functies, zoals als het aanvullen van het adres op basis van de postcode en het genereren van standaarddocumenten.

Dashboard van het Cliëntvolgsysteem Yara. Voortgangsrapportage in het Cliëntvolgsysteem Yara.

Gratis VOG

Vrijwilligersorganisaties kunnen zich aanmelden voor de Gratis VOG-regeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij het aanmelden worden zoveel mogelijk gegevens alvast ingevuld op basis van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Alle afgeronde processtappen, aangevuld met opmerkingen en communicatiemomenten, worden bijgehouden in het dossier. Zo kunnen medewerkers altijd achterhalen hoe het aanmeldproces is verlopen.

Aanmeldformulier Gratis VOG Opgeven preventiebeleid

Synchroniseren contactgegevens NOV

Op de website van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) kunnen leden zelf hun adresgegevens en informatie over de organisatie actueel houden. Door middel van een koppeling met CRM software PerfectView wordt gecontroleerd welke gegevens afwijken. Een medewerker van NOV kan dit op eenvoudige wijze corrigeren.

Impressie van de NOV website Impressie van de NOV website