Portfolio

Gratis VOG

Om sport- en vrijwilligersorganisaties veiliger te maken voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, kunnen zij van hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen.

Om dit te bevorderen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten dat vrijwilligers gratis een VOG krijgen. De organisaties moeten zich aanmelden voor deze regeling via het aanmeldformulier Gratis VOG.
Aanvraagformulier Premieplan

Automatisch ingevulde gegevens

Na invullen van het Kamer van Koophandelnummer van de organisatie, worden de gegevens van de organisatie opgehaald bij de KvK. De aanmelder hoeft alleen nog enkele aspecten van hun preventiebeleid te vermelden via een link naar de pagina op hun website, het uploaden van een document of een omschrijving.
Het formulier bevat duidelijke uitleg naast iedere vraag.
Formulier voor invullen begroting

Hulp bij evalueren aanmelding

De aanmelding wordt eerst geëvalueerd door het NOC-NSF of Vereniging NOV, afhankelijk van het type organisatie. Het systeem signaleert aandachtspunten, zoals:
  • het type organisatie voldoet niet aan de voorwaarden,
  • bepaalde aspecten van het preventiebeleid zijn niet of onvolledig ingevuld,
  • de organisatie heeft al eens een aanmelding gedaan,
  • een sportvereniging heeft geen bond of sporttak ingevuld.
De medewerkers zien zo snel of een aanmelding nog nadere toelichting behoeft.
Duidelijke lijst van taken op het dashboard

Na de evaluatie wordt de aanmelding doorgestuurd naar het ministerie voor een formele toelating.

Dossier

Alle stappen in het proces en de communicatie worden bijgehouden in het dossier, met de mogelijkheid eigen opmerkingen toe te voegen. Zo kan eenvoudig worden achterhaald waarom een besluit is genomen.
Alle informatie van één aanvraag bij elkaar.

Momenteel hebben meer dan 5.000 organisaties zich aangemeld.