Portfolio

Gratis VOG

Om sportverenigingen en andere organisaties veiliger te maken voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, kunnen zij van hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen.

Om dit te bevorderen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat vrijwilligers gratis een VOG krijgen. De organisaties moeten zich aanmelden voor deze regeling via het aanmeldformulier Gratis VOG.
Aanvraagformulier Gratis VOG

Automatisch ingevulde gegevens

Na invullen van het Kamer van Koophandelnummer van de organisatie, worden de gegevens van de organisatie opgehaald bij de KvK. De aanmelder hoeft alleen nog enkele aspecten van hun preventiebeleid te vermelden via een link naar de pagina op hun website, het uploaden van een document of een omschrijving.
Het formulier bevat duidelijke uitleg naast iedere vraag.
Formulier voor invullen begroting

Hulp bij evalueren aanmelding

De aanmelding wordt geëvalueerd. Het systeem signaleert aandachtspunten, zoals:
  • het type organisatie voldoet niet aan de voorwaarden,
  • bepaalde aspecten van het preventiebeleid zijn niet of onvolledig ingevuld,
  • de organisatie heeft al eens een aanmelding gedaan.
De medewerkers zien zo snel of een aanmelding nog nadere toelichting behoeft.
Signaleren van aandachtspunten

Als de organisatie voldoet aan de eisen wordt deze toegelaten tot de regeling. De officiële documenten worden automatisch door het systeem gegenereerd, gemaild naar de organisatie en in het dossier opgeslagen.

Dossier

Alle stappen in het proces en de communicatie en documenten worden bijgehouden in het dossier, met de mogelijkheid eigen opmerkingen toe te voegen. Zo kan eenvoudig worden achterhaald waarom een besluit is genomen.
Alle informatie van één aanvraag bij elkaar.

Huisstijl Rijksoverheid

In 2019 is het formulier aangepast zodat het aansluit bij de huisstijl van de Rijksoverheid. Het formulier is naadloos geïntegreerd in een website van het ministerie, en voldoet volledig aan de strenge eisen ten aanzien van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.

Momenteel hebben meer dan 8.500 organisaties zich aangemeld.