Portfolio

Humanitas Maphu

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze 600 projecten.

Jaarlijks geven ruim 10.000 vrijwilligers maar liefst 36.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Maphu ondersteunt deze projecten.

Dashboard

Het Dashboard biedt coördinatoren in een oog opslag de belangrijkste aandachtspunten.

Maphu Roosteroverzicht

Uit oogpunt van privacy zijn namen in het schermvoorbeeld onleesbaar gemaakt.

Vrijwilligers en deelnemers

De profielen van zowel vrijwilligers als deelnemers worden geregistreerd om een goede match tot stand te brengen.

Profiel van vrijwilligers en deelnemers in Maphu

Onderhoud stamgegevens

Nieuwe stamgegevens worden automatisch toegevoegd en kunnen zonodig achteraf gecorrigeerd worden.

Onderhoud stamgegevens in Maphu

Rapportage

Op basis van de geregistreerde gegevens zijn op lokaal en op districtsniveau rapportages beschikbaar.

Rapportage in Maphu