Portfolio

Business Game

De 'OIB Business Challenge' is een management game waarmee medewerkers een beeld krijgen van de strategische en praktische dilemma's die om de hoek komen kijken bij het besturen van een IT-organisatie van een financiële instelling.

Confronteren met dilemma's

Medewerkers moeten een duidelijker beeld krijgen van de dagelijkse praktijk van deze divisie: welke strategische en praktische dilemma's komen om de hoek kijken bij het besturen van een IT-organisatie van een financiële instelling?

In het online spel lichten fictieve projectleiders hun project toe en reageren als de deelnemer een ander project dreigt te kiezen. Zo worden deelnemers uitgedaagd de projecten met elkaar in verband te brengen, worstelen ze met de dilemma's van de Lion Bank en worden de deelnemers bij elke spelronde geconfronteerd met onverwachte incidenten.

In het online spel lichten fictieve projectleiders hun project toe

Feedback op gemaakte keuzes

Om de teams op weg te helpen, adviseren drie stakeholders vanuit het perspectief van omzet, klanttevredenheid en risico. Meters en grafieken maken de langetermijn- consequenties van de gemaakte keuzes duidelijk. Bovendien ervaren de deelnemers de consequenties van hun keuzes via persoonlijke feedback van betrokkenen.

Advies vanuit het perspectief van omzet, klanttevredenheid en risicoe

In opdracht van Bright Alley Knowledge & Learning verzorgde Ylab het interactieontwerp.