Portfolio

Premieplan

Premieplan verdubbelt de opbrengsten van geldinzamelacties voor uitjes en andere doelen voor kwetsbare ouderen. Via het online aanvraagformulier kan een aanvraag worden gedaan voor Premieplan.

Aanvraagformulier Premieplan

Behulpzame formulieren

Na de geldinzamelactie en het uitje worden de inkomsten en uitgaven door de aanvrager verantwoord. De formulieren zijn geoptimaliseerd voor de doelgroep. Zo wordt er waar nodig extra uitleg gegeven, worden alle berekeningen door het systeem zelf uitgevoerd en wordt de begroting automatisch kloppend gemaakt.
Formulier voor invullen begroting

Dashboard

De beoordeling en begeleiding van de aanvragen geschiedt door acht organisaties. Per organisatie kunnen labels en helpteksten van de formulieren worden verfijnd voor hun specifieke doelgroep.

De medewerkers van de organisaties zien op hun dashboard welke nieuwe aanvragen er zijn binnengekomen en wat welke taken ze binnenkort moeten uitvoeren.
Duidelijke lijst van taken op het dashboard

Overzicht per aanvraag

Alle gegevens van één aanvraag staan bij elkaar, zodat een oordeel kan worden gegeven over het project. Hierbij wordt de medewerker waar mogelijk door het systeem geholpen. Via een koppeling met de Kamer van Koophandel wordt het KvK-nummer gecontroleerd en kan de naam worden vergeleken. Via het overzicht kan de medewerker de volgende stap uitvoeren.
Alle informatie van één aanvraag bij elkaar.

Vanaf 2019 is Premieplan verder gegaan onder de nieuwe naam ‘Voor de Ouderen’.