Portfolio

SignaalScanner, tool voor Klantsignaalmanagement

De SignaalScanner® is een webbased tool, ontworpen en gerealiseerd door Ylab in opdracht van MindThem, die zich richt op het ondersteunen van Klantsignaalmanagement.

De workflow van het verbeterproces

Het Klantsignaalmanagement proces bestaat uit 10 fasen. Van het indienen van een signaal tot en met het terugkoppelen van het resultaat. Voor iedere fase kan een doorlooptijd worden aangegeven en voor iedere fase is één persoon verantwoordelijk om die fase af te ronden.
De workflow van het verbeterproces in de SignaalScanner.

Meten van het resultaat

De SignaalScanner® maakt de kosten van het signaal en de baten van de verbetering inzichtelijk. Dit ondersteunt het stellen van prioriteiten en het meten van de resultaten.
Impactanalyse in de SignaalScanner.

Continu informeren van betrokkenen

Bij iedere voortgang of statuswijziging van een signaal ontvangen de betrokkenen automatisch een e-mailnotificatie. Ook zijn er notificaties bij het toewijzen en afronden van actiepunten. De gebruikers kunnen zelf instellen welke notificaties zij willen ontvangen.
Continu informeren van betrokkenen in de SignaalScanner.

Raportages en statistieken voor het sturen op succes

De SignaalScanner® kent vijf verschillende rapportages. Dit varieert van het Signaalrapport, waarin de totale historie van het geselecteerde signaal te zien is, tot een trendrapportage van de ontwikkeling van alle signalen in een periode. Er zijn statistieken beschikbaar die alle gewenste dwarsdoorsneden biedt.
Raportages en statistieken in de SignaalScanner.