Portfolio

TenderNed

TenderNed is het systeem van de Nederlandse overheid voor het elektronisch aanbesteden van diensten, leveringen en werken.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht Ylab de gebruikersinterface op knelpunten. Op basis van dit onderzoek en van gesprekken met gebruikers ontwikkelde Ylab richtlijnen voor de gebruikersinterface.

De richtlijn geeft een standaardoplossing voor de meest voorkomende ontwerpproblemen. Met deze standaardisatie beogen we de gebruiksvriendelijkheid van TenderNed te garanderen.

Voor een aantal karakteristieke gebruikersinterfaces uit TenderNed is een herontwerp gemaakt. Uit deze ontwerpschetsen zijn de richtlijnen afgeleid.

Startpagina

De startpagina toont het laatste nieuws van TenderNed en biedt de mogelijkheid om te registreren of in te loggen.
TenderNed Startpagina

Lijst Aanbestedingen

De gebruiker heeft een uitgebreide set mogelijkheden om te zoeken in de lijst met aanbestedingen.
TenderNed Lijst Aanbestedingen

Opdracht

Geïnteresseerden zien op een overzichtelijke en gestandaardiseerde manier wat de opdracht inhoudt.
TenderNed Pagina Opdracht

Stamgegevens

Gegevens worden zoveel mogelijk eenmalig ingevoerd, waarna ze keer op keer gebruikt kunnen worden bij het inschrijven op een opdracht.
TenderNed Pagina Opdracht