Werkwijze

Visie

Een product of dienst kan pas succesvol te zijn als het voor de doelgroep voordeel biedt en eenvoudig te gebruiken is.

Een goed ontwerp neemt dan ook de gebruiker als uitgangspunt. Het ontwerp moet volledig gefocust zijn op hetgeen de gebruiker belangrijk vindt.

Aanpak

De aanpak die Ylab hanteert zorgt voor een goed beheersbaar project. Duidelijke afspraken garanderen een professionele samenwerking. [meer…]

Ylab verdeelt het project in fasen. In een vrijblijvende offerte worden deze fasen benoemd in termen van activiteiten, resultaat, doorlooptijd en kosten.

Elke fase wordt afgesloten met een ontwerpbespreking of met het verzamelen van feedback van de doelgroep.

Ontwerpmethodiek

Een ontwerp wordt opgebouwd uit vijf lagen

Elk ontwerp bestaat uit vijf lagen.

Het ontwerpen begint onderaan, bij de strategie. Elke verdere laag bouwt verder op de vorige lagen. Het ontwerptraject loopt van abstract (doelen) naar concreet (vorm en kleur).

1. Strategie

De strategie is beschrijft twee zaken: wat wil de organisatie bereiken met de applicatie en wat is het doel van de gebruiker? Na een goede analyse van de doelgroep en haar doel, is het mogelijk om een ontwerp te maken dat gebruikers tevreden zal stellen. [meer…]

In gesprekken met de opdrachtgever legt Ylab de doelstelling van de applicatie vast in duidelijke taal. Voorbeelden van doelen zijn:

  • producten of diensten verkopen;
  • vrijwilligers werven;
  • achterban informeren;
  • publiciteit geven aan misstanden.

Het doel van de applicatie vormt het kader voor het ontwerp. Voor de invulling van dat kader richten we ons op de toekomstige gebruikers. We analyseren daarvoor beschikbare marketing- en demografische gegevens. Vervolgens gaan we in gesprek met de doelgroep om uit te zoeken wat gebruikers belangrijk vinden.

2. Afbakening

Uit de strategie leiden we een lijst met randvoorwaarden en prioriteiten af. Deze lijst houdt het project overzichtelijk en beheersbaar. Daarna beschrijven we een visie die richting geeft aan het ontwerp.

3. Concept

De kracht van een ontwerpbureau ligt in het ontwikkelen van concepten. Deze concepten zijn mogelijke oplossingen voor de structuur en functionaliteit van het product. [meer…]

De structuur. Zodra informatie niet meer op een A4-tje past, ontstaat de behoefte om die informatie onder te verdelen. Het is belangrijk dat de indeling past bij doel en doelgroep.

De functionaliteit. Wij leggen de mogelijkheden van de applicatie vast in een functioneel ontwerp. We gebruiken daarvoor diagrammen en heldere tekst.

4. Lay-out en interactie

Schets van een wireframe

In deze volgende stap maken we het concept tastbaar in de vorm van schetsen en prototypes.

Het interactieontwerp is bepalend voor het gebruiksgemak en daarmee voor de ervaring die de gebruiker krijgt. De opmaak van het scherm geeft de gebruiker direct al een schat aan informatie. [meer…]

Een goede opmaak geeft de gebruiker direct antwoord op de volgende vragen:

  • Waar ben ik beland?
  • Welke informatie kan ik hier vinden?
  • Wat kan ik hier doen?
  • Waarom wil ik hier — en niet ergens anders — mijn tijd besteden?
  • Waar kan ik heen?

5. Vormgeving

Een goede vormgeving maakt de structuur en functionaliteit helder zonder dat de gebruiker er over na hoeft te denken. Daarnaast bepaalt de vormgeving in sterke mate de uitstraling van de website.

Wij presenteren het grafisch ontwerp aan de hand van voorbeeldschermen. Door de vormgeving vast te leggen in een stijlgids krijgt de applicatie een consistente uitstraling.