Portfolio

Planning

Met Yce Planning heeft aannemer en bouwbedrijf Buunkbouw altijd inzicht in de laatste stand van zaken van de projecten en waar de medewerkers op een bepaald moment werkzaam zijn.

Het plannen is net zo eenvoudig als bij een planbord: Plaats medewerkers bij het project op de tijdslijn. De doorlooptijd van de taken worden automatisch bijgewerkt bij wijzigingen in het project.
Planning met taken

Weekstaten

Medewerkers vullen zelf hun weekstaten in. Dit wordt direct verwerkt in de status van het project en de rapportages. Als een project of een taak uitloopt, wordt dat direct duidelijk in de planning.
Weekstaten zelf invullen

Snel wijzigen

Bij meer- en minderwerk of taken die meer tijd in beslag nemen, is de planning eenvoudig en snel te wijzigen door slepen. Ideaal om op locatie met een tablet uit te voeren.
Als een medewerker dubbel wordt ingepland, verschijnt een duidelijke waarschuwing.
Planning per persoon

Overzicht

In een overzicht staan alle ingepande projecten per weerk. Voor nieuwe projecten is snel duidelijk wanneer er capaciteit beschikbaar is.
Overzicht met alle ingeplande projecten